حشرات را شکنجه نکنید by Elyas Alavi

Farsi into German and English

حشرات را شکنجه نکنید

کتاب ها

کتاب های مفلوج راز هايشان را برای همه فاش می کنند

پله ها

پله های روسپی به هر پوتينی پا می دهند

تصور اين که

باد پنجره ها را باز خواهد کرد

و بوی بهار در اتاق خواهد پيچيد

تصور اين که

دختری که دوستش داری عاشق شد

درست در لحظه ای که

مورچه های سرباز چشم هايت را برای ملکه می برند

تصور اين که

ساعت دوباره زنگ خواهد زد

زندگی ادامه خواهد داشت

نگرانم می کند

نگران چون دزدی که پايش به ميز می خورد

ناشيانه

نگران چون آخرين وسوسه های ابليسی غمگين

بر بستر پيامبری لجوج

قرار نبود مرده ها حرف بزنند

اما از من به شما نصيحت

هرگز حشرات را شکنجه نکنيد.

Foltert nicht das Ungeziefer

Die Bücher

Die Bücher des Krüppels lüften allen ihre Geheimnisse.

Die Treppe

Die Treppe der Hure ist für alle weit geöffnet.

Die Vorstellung, dass

Der Wind das Fenster öffnen und

Der Frühlingsluft in den Raum strömen lassen wird.

Die Vorstellung, dass

Deine Schönheit zur Geliebten wird

Genau in dem Moment, in dem

Die Soldatenameisen deine Augen der Königin als Opfergabe bringen.

Die Vorstellung, dass

        Die Uhr zweimal schlagen wird

        Das Leben aber weitergeht

                Macht mich unruhig,

Unruhig wie ein Dieb, der am Spieltisch betrügt,

Unruhig wie die letzten Versuchungen eines schwermütigen Satans

Auf dem Bett eines hartnäckigen Propheten.

Die Toten dürfen nicht sprechen

Ich rate euch jedoch

„Foltert nicht das Ungeziefer“.

Translated by Eve Mason

Foltert ihr nicht das ungeziefer (Ariel Miller Salazar)

bücher 

die bücher des krüppels geben allen ihr heimliches preis 

treppe

die treppe der hure lassen jeden schuh vorbei

die idee dass 

der wind das fenster öffnen wird

so dass der frühlingsduft ins zimme schleichte 

die idee dass 

deine schönheit sich verlieben wird 

in genau jenem augenblick 

in dem die soldatenameisen deine augen zur königin schleppen

die idee dass 

         der wecker zweimal klingeln wird

         das leben aber weitergehn

                                        macht mir sorgen 

wie ein dieb der bei tisch alle betrügt (?)

wie die letzten versuchungen eines traurigen Satans

die auf eines sturen propheten bett liegen

die toten dürfen nicht mehr sprechen 

ich aber rate euch:

„foltert ihr nie das ungeziefer“

Translated by Ariel Miller Salazar

Never Torture Insects    

Books

The cripple’s books betray their secrets to everyone

Stairs

The whore’s stairs are trodden by every boot

To think

that the wind will push open a window

and the smell of spring will curl into a room

To think

that your beauty will turn to love

Just at the moment 

that soldier ants carry your eyes to the queen

to think that

the clock will chime twice

that life will carry on

makes me anxious

anxious like a cheating card sharp

anxious like the last of grieving Satan’s temptations

on the bed of a stubborn apostle

It’s not certain that the dead will speak

but I’ll give you a piece of advice:

“ Never torture  insects.”

Translated by Mike Baynham

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s