هان ای سفری عزم کجایست کجا by Rumi

Farsi into English and Portuguese

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » 

رباعی شمارهٔ ۷۵ 

هان ای سفری عزم کجایست کجا 

هرجا که روی نشسته‌ای در دل ما 

چندان غم دریاست ترا چون ماهی 

کافشاند لب خشک تو را در دریا 

You traveller? Where are you heading? Where?  

Wherever you go, you are sitting in our hearts  

The sea is so sad  

That like a fish, it sprays your dry lips with its brine  

Translated by Samar Shahdad and Mike Baynham

Você viajante? Para onde está indo? Para onde? 

Aonde quer que vá, você está em nossos corações 

O mar está tão triste 

Que como um peixe, ele salpica seus lábios secos com sua salmoura  

Translated by Amanda R.A. Barboza

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s